Terug

Over Yulius Onderwijs

Wat wij belangrijk vinden

Wij bieden meer dan alleen goed onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. Als het kan op de eigen school, als het beter is om naar één van onze scholen te komen, dan bij ons.

Wij denken in mogelijkheden en talenten. En willen dat elke leerling zich vertrouwd genoeg voelt om tot ontwikkeling te kunnen komen. Wij ondersteunen leerlingen bij de oriëntatie op hun toekomst en bij de keuzes die ze moeten gaan maken.  

Ons uiteindelijke doel is om leerlingen een duurzaam perspectief te bieden. Dit kan terugkeer in het reguliere onderwijs zijn, doorstroming naar een andere vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs of begeleiding naar werk via onze arbeidsgerichte leerweg.

In onze missie, visie en kernwaarden kunt u meer lezen over wat wij belangrijk vinden en waar wij voor staan.