Terug

Ervaringen

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen en ouders. Zij is onafhankelijk en biedt hulp bij problemen die zich afspelen binnen school, en die niet met een mentor of een andere persoon van school op te lossen zijn. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht over elk gesprek dat zij voert.

De vertrouwenspersoon helpt bij problemen met:

  • pesten
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie
  • agressie
  • machtsmisbruik
  • geweld op school

Lenny de Vogel is vertrouwenspersoon binnen Yulius Onderwijs. Haar belangrijkste taak is het zorgen voor opvang door te luisteren. Tijdens een gesprek stelt ze vragen om de klacht die je bezig houdt, helder in beeld te krijgen. Vervolgens begeleidt ze bij het zoeken naar een passende oplossing, maar jij bepaalt zelf welke stappen je neemt. Lukt het niet om jouw probleem naar tevredenheid op te lossen? Dan ondersteunt ze bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Lenny de Vogel werkt sinds 1995 in de jeugdhulpverlening en de psychiatrie. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan met de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren in combinatie met het gezin.

Veilig klimaat

Naast de rol van ondersteuner en begeleider adviseert de vertrouwenspersoon de directie. Op basis van haar ervaringen mag zij ongevraagd een aanbeveling doen, die bijdraagt aan een veilig klimaat en een betere samenwerking op school.

Bereikbaarheid

Lenny De Vogel werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Ze is telefonisch, via WhatsApp of e-mail bereikbaar. Doordat zij veel gesprekken voert, is zij niet altijd in staat direct de oproep te beantwoorden. Je kunt zonder opgaaf van reden naam en telefoonnummer achterlaten, dan neemt ze uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact op.

06 415 885 45
l.devogel@yulius.nl