Terug

Onze scholen

OASE: voor kwetsbare kinderen in het basisonderwijs

Informatie voor leerkrachten

OASE is een zorgprogramma voor kwetsbare kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Kinderen die regelmatig worden overspoeld door de dagelijkse prikkels in de klas, krijgen de kans om (onder begeleiding) op een rustige plek op adem te komen. Zij kunnen u ook helpen om in de klas beter met deze kinderen om te gaan.

Voor wie is OASE?

OASE is voor leerlingen die moeite hebben met het reguleren van hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het gaat om leerlingen met naar binnen en naar buiten gericht gedrag. Zij raken overspoeld door dagelijkse prikkels in de klas, waardoor ze moeilijk kunnen ontspannen en de druk oploopt. Hierdoor worden ze in de klas snel overvraagd en kunnen ze niet goed meedoen in de lessen.

Doel van OASE

Bij OASE gaat het vooral om het voorkomen van overprikkeling van uw leerling. Dit heeft een positief effect op de leerprestaties en de sfeer in de klas. Door ontspanning en een beter lichaamsbewustzijn krijgt de leerling meer greep op zichzelf. Op speelse manier komt hij tot groei op sociaal-emotioneel gebied, waardoor hij met nieuwe energie naar de klas kan terugkeren.

OASE biedt ook ondersteuning aan leerkrachten. U leert interventies toe te passen die de leerling helpen om te kalmeren, te ontspannen en overzicht te krijgen.

Hoe werkt het?

OASE is een rustige plek waar uw leerling in een klein groepje (maximaal vier kinderen) op adem kan komen zonder de druk te moeten presteren en zonder de prikkels van een grote groep kinderen om zich heen.

Wij halen leerlingen die meedoen aan OASE op vaste tijden uit de klas - een uur per dag, enkele keren per week. We bieden lichaamsgerichte, creatieve en ontspannende activiteiten aan. Met deze activiteiten werken we aan vastgestelde doelen. Daarbij kijken we welke vaardigheden een kind al beheerst en aan bij welke vaardigheden nog extra ondersteuning nodig is.

Na twee maanden kijken we samen met u en de ouders wat de leerling heeft geleerd en of een vervolgtraject of verwijzing naar een andere vorm van ondersteuning gewenst is.

Een uur bij OASE

Als de kinderen binnen komen, drinken we eerst wat en maken een praatje. Vervolgens doen we een creatieve activiteit, zoals kleien, schilderen of bouwen. Contact met materialen staat hierbij centraal staat. Dan is het tijd voor wat beweging. We doen bijvoorbeeld een balansspel of vangspel. We sluiten het uur OASE op een ontspannende manier af. De leerlingen kunnen even relaxen in een zitzak of luisteren naar muziek of een verhaal. Zo zorgen we voor een rustige en positieve overgang naar de klas.

Samenwerking met het onderwijsteam

Goede informatie-uitwisseling tussen OASE en het onderwijsteam is essentieel. In de eerste instantie bij de selectie van leerlingen, maar ook daarna. De zorgverleners van OASE nemen opgedane inzichten over het functioneren van de leerling met u door, zodat u dit kunt toepassen in de klas. Dit helpt u om beter om te gaan met de kwetsbaarheden van deze leerlingen. Wij kunnen de leerling bijvoorbeeld een emotiemeter meegeven naar de klas, waarop hij zijn emotie kan aangeven.

Betrokkenheid van ouders

Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor OASE, worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Daarna beslissen ze of hun kind mag meedoen aan OASE. Gedurende het traject houden wij telefonisch en via de email contact met de ouders. 

Evaluatie

Wij vragen u en de ouders om aan het begin en aan het einde van het traject een vragenlijst in te vullen. De antwoorden gebruiken we om de ontwikkelingen van het kind en het effect van OASE te meten.

Informatie & contact

Herkent u uw leerling in dit verhaal en wilt u OASE aanbieden op uw school of in de klas? Informatie kunt u opvragen bij Erika Midavoodi of Erlinde van der Horst: