Terug

Onze scholen

Middelland College

School voor voortgezet speciaal onderwijs
Vmbo kaderleerweg (leerjaar 1 tot en met 4)

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en zoekt u een passende  school voor voortgezet onderwijs? Dan is het Middelland College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter. We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en ondersteuning  waar dat nodig is. Leerlingen van het Middelland College ondervinden daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

Op het Middelland College kunnen leerlingen hun vmbo kaderdiploma halen omdat de school samenwerkt met een reguliere vmbo school in de omgeving.

Kleinschalige school

Het Middelland College is een nieuwe school en opent bij de start van schooljaar 2018-2019 haar deuren. Op deze kleinschalige school kunnen maximaal zestig leerlingen terecht, verdeeld over vijf klassen.

Het onderwijs op het Middelland College is gericht op het aanleren van vaardigheden voor het eindexamentraject. We bieden praktijkvakken gerelateerd aan de uitstroomprofielen 'Organiseren en ondernemen' en 'Zorg en welzijn' en bereiden leerlingen voor op een overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs of mbo.

Doelgroep

Yulius biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met (het vermoeden van) een psychische stoornis. Yulius Onderwijs en Yulius GGZ werken nauw samen, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit maakt Yulius Onderwijs bijzonder geschikt voor leerlingen die baat hebben bij een intensief zorg-onderwijs traject in een pedagogisch-therapeutische leeromgeving. 

Contactgegevens

Middelland College
Schietbaanlaan 118
3021 LP Rotterdam

Aanmelden

Lees hier meer informatie over aanmelden bij Yulius Onderwijs >