Terug

Onze scholen

Lombardia (basisschool)

Basisschool voor speciaal onderwijs

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en zoekt u een basisschool voor speciaal onderwijs? Dan is Lombardia in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter. We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van Lombardia hebben daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

Kleinschalige school

Lombardia is een nieuwe school en heeft bij de start van schooljaar 2018-2019 haar deuren geopend. De klassen bestaan uit maximaal 14 leerlingen, waardoor er – meer dan in het reguliere onderwijs – ruimte is voor individuele begeleiding.

Doelgroep

Lombardia biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, die door psychische problemen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. Aan ons de taak om te zorgen dat zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Contactgegevens

Lombardia
Molièreweg 629A
3076 GE Rotterdam

06 553 642 72

wijziging doorgeven >

Schooldirecteur: Lisette van der Brugge-Boer

Aanmelden

Lees hier meer informatie over aanmelden bij Yulius Onderwijs >