Ervaringen

Wij horen graag uw ervaringen met Yulius Onderwijs: zowel de positieve als de negatieve. Uw feedback helpt ons om het onderwijs verder te verbeteren.

Een klacht indienen

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Bespreek uw klacht bij voorkeur rechtstreeks met de betreffende medewerker, de teamcoördinator van de school of met de bovenschools directeur. Zij staan open voor een gesprek.

Lees hier hoe u een klacht kunt indienen >

Vertrouwenspersoon

Problemen op school, die u niet met een mentor of iemand anders kunt oplossen, kunt u bespreken met de vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en biedt hulp bij bijvoorbeeld problemen met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, machtsmisbruik en geweld op school.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon >

Suggesties en complimenten

U kunt uw suggestie of compliment bespreken met één van onze medewerkers. Doet u dit liever niet? Dan is het ook mogelijk om uw suggestie of compliment te mailen naar info@yulius.nl.

Medezeggenschap

Wilt u met ons meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderklankbordgroep wellicht iets voor u!

Lees meer over de MR en ouderraden >