Terug

Ervaringen

Een klacht indienen

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens gaat of dat u ontevreden bent. Om klachten zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen, hebben wij de volgende klachtenregeling:

  1. Wij adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft
  2. Als de direct betrokkene uw klacht niet kan oplossen, neemt u contact op met de teamco├Ârdinator van de school of met de bovenschools directeur. De contactgegevens van de bovenschools directeuren staan hiernaast
  3. Als uw klacht niet naar wens is opgelost, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Yulius Onderwijs (zie onderstaande informatie). Met de vertrouwenspersoon kunt u overleggen op welke manier de klacht verder behandeld kan worden
  4. Het is mogelijk de klacht neer te leggen bij de directie Onderwijs (directie.onderwijs@yulius.nl, 088 40 56 401)
  5. Eventueel kunt u ook de klachtencommissie van Yulius benaderen en uw klacht hier indienen

Vertrouwenspersoon

Heeft u een ernstige klacht en wilt u dat deze vertrouwelijk behandeld wordt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Yulius, mevrouw Lenny de Vogel (06 41 58 85 45). Door haar onafhankelijke opstelling kan zij uw klacht aanhoren, u ondersteunen en mogelijk een oplossing aanreiken. Zij kan helpen uw klacht op de juiste wijze te laten behandelen door de juiste personen.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs via telefoonnummer 0900 11 13 111.