Terug

Onze scholen

Aanmelden

Zoals eerder aangekondigd kon er tot 15 juni worden aangemeld om verzekerd te zijn van een uitsluitsel over de aanmelding of er wel of geen lesplek beschikbaar is voor na de zomervakantie.

U zoekt samen met uw zoon of dochter naar een (nieuwe) school in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. Dan zijn er verschillende stappen die u moet zetten. Uw kind heeft bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

U meldt uw kind in vier stappen aan bij Yulius Onderwijs:

STAP 1: Oriëntatie op scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs

 • Elke school van Yulius Onderwijs heeft een eigen website waarop u alle informatie kunt vinden.
 • Of bezoek één van de open dagen.

STAP 2: Invullen van het aanmeldformulier

Print het juiste aanmeldformulier uit en vul het in.

 • Kinderen die tussen 1 januari en 15 maart worden aangemeld, zitten in de eerste plaatsingsronde.
 • Kinderen die tussen 17 maart en 15 juni (bij voorkeur vóór 2 juni) worden aangemeld, zitten in de tweede plaatsingsronde.

Naast het ingevulde aanmeldformulier, hebben wij ook nog de volgende documenten/bijlages nodig:

Aanmelden voor het speciaal onderwijs (basisonderwijs)

 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (Citoscores)
 • OPP (ontwikkelperspectiefplan) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig)

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Aanmelden voor het voortgezet speciaal onderwijs

 • Rapport huidige schooljaar
 • Eind/overgangsrapport vorig schooljaar
 • Citotoets 0/1/2/3 (VAS-toets)
 • OPP (ontwikkelingsperspectief) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig)
 • Overige schoolgegevens (didactisch)
 • Voor schoolverlaters (groep 8): drempelonderzoek

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Let op: foto’s van documenten worden als niet geldig gezien. Alleen gescande documenten, Word-documenten en documenten in pdf worden in behandeling genomen. Als u niet kunt printen e/of scannen, vragen wij u om contact op te nemen met de huidige school van uw kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een afspraak maken bij onze Bovenschoolse Backoffice (contactgegevens staan hiernaast bij 'Vragen').

STAP 3: Regelen toelaatbaarheidsverklaring

Meestal vraagt de huidige school van uw kind de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Wilt u weten:

 • wat een toelaatbaarheidsverklaring is;
 • of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft;
 • wie de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt?

Hier leest u meer over de toelaatbaarheidsverklaring.

STAP 4: Aanmeldformulier en bijlagen versturen

Hebt u het aanmeldformulier helemaal ingevuld en hebt u de benodigde bijlagen verzameld? Dan kunt u ze versturen. Hieronder staat per school hoe u het aanmeldformulier en bijlagen kunt versturen.

Regio Rijnmond

School Telefoonnummer Schoolniveau
SO De Wilgen 088 40 56 425 Groep 1 tot en met 8
SO Lombardia 06 553 642 72 Groep 1 tot en met 8
VSO Discovery College 088 40 51 915 AGL en VMBO-BB
VSO Middelland College 06 155 230 51 VMBO-KB
VSO Reijerwaard College 06 111 673 62 VMBO-TL
VSO Heer Bokel College 088 40 52 500 HAVO
VSO De Gaard 088 40 56 200 VMBO-BB/KB/TL
VSO Ilex College 088 40 56 444 VMBO-BB/KB/TL
VSO MFC Brainpark 088 40 56 480 PRO

U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmeldingen.rijnmond@yulius.nl

Of per post sturen naar:

Yulius Bovenschoolse Backoffice
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht

Regio Zuid-Holland Zuid

School Telefoonnummer Schoolniveau
SO de Atlas 088 40 56 123 Groep 1 tot en met 8
VSO Lingewaal College 088 40 51 890 VMBO-TL en HAVO
VSO Drechtster College 088 40 56 340 AGL, VMBO-BB/KB
VSO Het Tij 088 40 54 060 VMBO-TL en HAVO

U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmeldingen.zuidhollandzuid@yulius.nl

Of per post versturen naar:

Coördinator administratie Regio Zuid-Holland Zuid
Groenendijk 49
3311 DB Dordrecht

 

Stappen tot plaatsing

 • Na maximaal vijf werkdagen (schoolvakanties tellen niet als werkdagen) ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Als het aanmeldformulier en de benodigde bijlagen binnen zijn, is het dossier van uw kind compleet en start de zorgplicht van de school.
 • De school van uw keuze beoordeelt of de lesplek passend is voor uw kind. Soms hebben wij daarvoor aanvullende informatie nodig. Deze vragen we dan op, bijvoorbeeld bij de huidige school.
 • Sluit het onderwijs van de school aan bij wat uw kind nodig heeft? En is er een vrije lesplek beschikbaar? Dan nodigt de school waarvoor uw kind is aangemeld u uit voor een intakegesprek. De CvB (Commissie voor de Begeleiding) van de school waarvoor uw kind is aangemeld, heeft officieel vanaf het moment dat de school het dossier heeft ontvangen, zes weken de tijd om een besluit te nemen en u hiervan op de hoogte te stellen.
 • Als uit het intakegesprek blijkt dat het onderwijs van de school goed past bij wat uw kind nodig heeft, volgt een officiële inschrijving.
 • We spreken af wanneer uw zoon/dochter kan starten op de nieuwe school.

Tijdens het traject krijgt u enkele malen schriftelijk of per e-mail bericht over de voortgang.

Bekijk de veelgestelde vragen over aanmelden >