Terug

Onze scholen

Aanmelden

U zoekt samen met uw zoon of dochter naar een (nieuwe) school in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. Dan zijn er verschillende stappen die u moet zetten. Meestal heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

U meldt uw kind in vier stappen aan bij Yulius Onderwijs:

 1. Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen (dit doet meestal de huidige school van uw kind)
 2. Oriëntatie op scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
 3. Invullen aanmeldformulier
 4. Stappen tot plaatsing

Toelaatbaarheidsverklaring

Wilt u weten:

 • wat een toelaatbaarheidsverklaring is;
 • of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft; 
 • wie de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt?

Hier leest u meer over de toelaatbaarheidsverklaring

Oriëntatie

Elke school van Yulius Onderwijs heeft een eigen website waarop u alle informatie kunt vinden. Als een school uw interesse heeft, bent u van harte welkom om met uw zoon of dochter te komen kijken tijdens één van de open dagen.

Invullen aanmeldformulier

Uw kind aanmelden, kan met dit aanmeldformulier. Print het aanmeldformulier uit en vul het in. In het aanmeldformulier staat welke bijlagen u moet toevoegen.

In onderstaande tabel kunt u per school zien hoe u het aanmeldformulier kunt versturen en waar u terecht kunt bij vragen.

 • De Wilgen
 • Discovery College
 • Reijerwaard College
 • Heer Bokel College
 • De Gaard
 • Ilex College

U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmeldingen.rijnmond@yulius.nl

Of via de post naar:

Yulius Back-Office Onderwijs
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
 

Voor vragen en informatie kunt u op dinsdag en donderdag  tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met  088 405 19 20.

 • De Atlas
 • Lingewaal College
 • Drechtster College
 • Het Tij

U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmeldingen.zuidhollandzuid@yulius.nl

Of via de post naar:

Coördinator administratie Regio Zuid Holland Zuid
Groenendijk 49
3311 DB Dordrecht

Voor vragen en informatie kunt u op dinsdag en donderdag  tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met  06 515 544 15.

 

Indien het voor u niet duidelijk is bij welk aanmeldpunt u moet zijn, kunt u mailen naar backofficeonderwijs@yulius.nl
 

Aanmelden voor een nieuw schooljaar kan van 1 januari tot en met 8 juni.

 • Kinderen die tussen 1 januari en 16 maart worden aangemeld, zitten in de eerste plaatsingsronde.
 • Kinderen die tussen 17 maart en 8 juni worden aangemeld, zitten in de tweede plaatsingsronde.

Stappen tot plaatsing

 • Na maximaal vijf werkdagen (schoolvakanties tellen niet als werkdagen) ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Als het aanmeldformulier en alle bijlagen binnen zijn, is het dossier van uw kind compleet en start de zorgplicht van de school.
 • De school van uw keuze beoordeelt of de lesplek passend is voor uw kind. Soms hebben wij daarvoor aanvullende informatie nodig. Deze vragen we dan op, bijvoorbeeld bij de huidige school.
 • Past het onderwijs van de locatie bij wat uw kind nodig heeft? En is er een vrije lesplek beschikbaar? Dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek.
 • Als uit het intakegesprek blijkt dat het onderwijs van de locatie goed past wat bij uw kind nodig heeft, volgt een officiële inschrijving.
 • We spreken af wanneer uw zoon/dochter kan starten op de nieuwe school.

Tijdens het traject krijgt u enkele malen schriftelijk of per e-mail bericht over de voortgang. U kunt tussentijds ook altijd contact opnemen met de school.